Felhasználóbarát változások az autópályák használatában

2018. január 1-től számos változás lépett életbe a hazai díjköteles úthálózat használatára vonatkozóan. Az új szabályozással kiküszöbölhetők azok a korábbi adminisztratív buktatók, melyek a jóhiszemű, a szolgáltatásért fizetni akaró, ámde figyelmetlen és tájékozatlan úthasználókat sújtották.

Nézzük sorban a változásokat:

1.    A díjköteles úthálózatra lépéstől számítva 60 perc áll az úthasználó rendelkezésére, hogy úthasználati jogosultságot vásároljon, amennyiben ezt korábban nem tette meg. Ez azt jelenti, hogy az e-matrica megvásárlását megelőző 60 percben nem lehet pótdíjat kiszabni.

2. 
   A maximalizálási kérelmek benyújtására az első felszólító levél kézhezvételtől számított eddigi 15 naptári nap helyett 75 naptári nap áll rendelkezésre. A pótdíjak maximalizálása azt jelenti, hogy adott időszakban keletkezett kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettségét az úthasználó egy maximalizált, két alappótdíjnak megfelelő összeggel egyenlítheti ki.

3.    Kevesebb pótdíjra számíthatunk, ha megszokásból vagy figyelmetlenségből az autónk díjkategóriájához képest alacsonyabb kategóriába tartozó e-matricát vásárolunk. A leggyakoribb esetben, vagyis amikor D2 helyett D1 díjkategóriájú e matricát vásárolnak, a pótdíj összege fele a korábbi szintnek (14 875 Ft helyett csak 7 500 Ft).

4.    Lényeges módosítás, hogy 30 nap helyett 60 nap áll rendelkezésre az alappótdíj megfizetésére.  Az új szabályozás több időt biztosít az ügyintézésre, teret enged az esetleges tévesztések kényelmesebb kezelésének, és elkerülhetővé teszi a tévesztésen (pl. rendszámelíráson) alapuló pótdíjazást.

5.  
  A módosítás hatályba lépésével a korábbiakkal ellentétben nem 4, hanem 3 gyermek után járó családi pótlék is alanyi jogosulttá teszi a kérelmezőket a részleges mentesség igénybevételére, vagyis arra, hogy D2 díjkategóriába tartozó járművükre D1 díjkategóriájú jogosultságot vásároljanak. A kedvezmény továbbra is regisztrációhoz kötött, azonban az új szabályozás jóval megengedőbb azokkal szemben, akik elmulasztottak eleget tenni adminisztratív kötelezettségüknek. Ezt ugyanis szolgáltatási díj ellenében utólag is megtehetik (a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 90 napon belül).

6.    A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki. Ha az érvényes e-matrica nélkül közlekedő jármű rövid terjedelmű úthasználata időben átnyúlt a naptári napon (vagyis az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget), az eddigi szabályozás szerint két pótfizetési kötelezettség keletkezett. A díjrendelet módosításának hatályba lépésével abban az esetben, ha a naptári napon átnyúló jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki. Az enyhébb szankcionálás szigorú feltétele még, hogy az ellenőrzési rendszer sem az első észlelés, sem az utolsó észlelés napján nem regisztrált további jogosulatlan úthasználatot.

7.     Az egyszeri ügyintézés alkalmával csak egyszer kell megfizetni a szolgáltatási díjat. Ennek megfelelően például a rendszámelírás korrekciója során az eljárás díját innentől fogva nem karakterenként, hanem csak egyszer számítják fel.

8.    Fontos új rendelkezés az üzemszüneti szabályozás bevezetése, amelynek lényege, hogy az úthasználati jogosultság értékesítési rendszerének tervezett vagy nem tervezett üzemszünetét követően legalább 60 percig nincs helye pótdíj kiszabásának. Az üzemszünet végének időpontját illetően a NÚSZ Zrt. honlapján közölt információk az irányadók.

9.    A motorkerékpárt használók számára ismert, hogy a heti matricát eddig is fél áron vásárolhatták meg. Az évközi jogszabályváltozás lehetővé teszi a motoros szezon kezdetére a kedvezményes havi jogosultság megvásárlását is. Az új termék ára bruttó 2 500 forint lesz.

Az e-matrica árak változatlanok maradtak.

 


forrás: nemzetiutdij.hu